WELKOM BIJ PAGIDA

Pagida is een logopedische groepspraktijk in Weerde – Zemst (tussen Mechelen en Vilvoorde), bestaande uit een team van vijf logopedisten.

Wij staan garant voor kwaliteitsvolle therapieën op maat van onze cliënt.

Voor deze logopedische begeleiding is terugbetaling door de mutualiteit voorzien (afgezien van een enkele uitzondering). Uiteraard wordt u door ons begeleid bij het opstellen van het terugbetalingsdossier.
Wij bieden hulp

aan kinderen, jongeren & volwassenen

Gespecialiseerd team

van vijf logopedisten

Individuele begeleidingen

op maat van de cliënt

LOGOPEDIE

Verschillende vakgebieden

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor een individuele begeleiding.

Door onze uitgebreide kennis staan wij u bij op volgende domeinen binnen de logopedie:

Leerstoornissen

Taalstoornissen

Articulatieproblemen

Stemstoornissen

Slikstoornissen

Neurogene stoornissen

Afwijkende mondgewoonten

Huiswerk- en/of studiebegeleiding

Leerstoornissen

Gaat het leren op school niet van een leien dakje? Ondervindt uw kind moeilijkheden bij het leren lezen, spellen of rekenen?

Taalstoornissen

Heeft uw (een- of meertalig) kind problemen met het begrijpen van taal? Is het voor hem/haar niet eenvoudig om zich talig uit te drukken?

Articulatieproblemen

Kost het uw kind de grootste moeite om bepaalde klanken correct uit te spreken? Ervaart u zelf problemen met uw spraakverstaanbaarheid?

Stemstoornissen

Heeft uw kind last van een hese of schorre stem?  Roept of schreeuwt uw kind te veel? Werd er door de NKO-arts een organisch probleem, zoals bijvoorbeeld stembandknobbels, vastgesteld?

Slikstoornissen

Heeft u moeilijkheden met eten of drinken? Verslikt u zich regelmatig? Heeft u moeite met het doorslikken van voeding? Of duurt de maaltijd langer dan vroeger? Heeft u pijn tijdens het slikken?

Neurogene stoornissen

Ervaart u, bij uzelf of iemand uit uw omgeving, problemen bij het spreken, begrijpen, lezen of schrijven na een hersenletsel? Bent u minder verstaanbaar, door veranderingen in stem of uitspraak, na een hersenletsel?

Afwijkende mondgewoonten

Vertoont uw kind foutieve mondgewoonten zoals onder andere mondademen of duimzuigen? Werd uw kind door de orthodontist doorverwezen omwille van een infantiel slikpatroon?

Huiswerk- en/of studiebegeleiding

Heeft uw kind behoefte aan een extra individuele begeleiding om te kunnen slagen op school? Kan uw kind hulp gebruiken bij het opmaken van een studieplanning of het aanleren van een correcte studiemethode?

Ons Team

els
Els Vantroyen
joke
Joke De Vos
carmen
Carmen Swinnens
tessa
Tessa Bal
w
Demi Van den Broeck

"Iedereen is een genie.
Maar als een vis wordt beoordeeld
op zijn vermogen om in bomen te klimmen,
zal hij zijn hele leven geloven dat hij dom is."

A. EINSTEIN

Nieuws

BEROERTE? – 4 augustus 2021

Bij een beroerte (CVA) gaat er iets mis in de bloedvaten van de hersenen.  Een deel van de hersenen krijgt op dat moment geen zuurstof en voeding meer.  Plotseling vallen functies uit.

Hoe kan u een beroerte herkennen?
‘FAST’ staat voor de vier hoofdsignalen:

*FACE (of GEZICHT): laat de persoon breed lachen.
Hangt de mond scheef of is er asymmetrie in het gezicht te zien?

*ARMS (of ARMEN): laat de persoon beide armen voor zich uitsteken.
Kan de persoon een arm minder goed/lang optillen?

*SPEECH (of SPRAAK): laat de persoon iets nazeggen of stel een vraag.
Spreekt de persoon onduidelijk of begrijpt hij/zij u niet?

*TIME (of TIJD): is uw antwoord op bovenstaande vragen één of meermaals ‘ja’, dan heeft de persoon vermoedelijk een beroerte.
Handel snel en bel direct 112!!! 

 

ELLO DE UIL – 24 juni 2021

JOEPIE !!!  De grote vakantie staat voor de deur!
Twee maanden lang lekker genieten!

Toch is het belangrijk om ook tijdens de vakantiemaanden te blijven oefenen om een ‘zomerdip’ (een terugval aan het begin van het schooljaar) te voorkomen.
Op deze website vinden jullie alvast toffe oefenspelletjes om het herhalen wat leuker te maken.

Veel plezier en vooral … GENIET van de vakantie !!!

 

TAALTIPS – 4 mei 2021

Als ouder speel je een cruciale rol in de taalontwikkeling van je kind.  Hieronder vind je een aantal tips om deze ontwikkeling te stimuleren.

* 0 tot 2 maanden
Knuffel veel met je baby.  Kijk je kind tijdens het verzorgen aan en vertel wat je doet.  Spreek rustig en duidelijk.  Gebruik veel intonatie.

* 2 tot 4 maanden
Rond deze leeftijd ontwikkelt je kind een luisterhouding en kan het ritmes en melodieën onderscheiden.  Zing luidop liedjes en boots de geluiden van je kind na.  Zo stimuleer je het samen praten.

* 4 tot 7 maanden
Brabbelen!  Je kind begint te spelen met opeenvolgende klanken, intonatie en luidheid.  Als ouder kan je inpikken op de geluiden die je kind maakt: benoem wat er gebeurt.
Kiekeboe-spelletjes vallen nu zeker in de smaak!  Ga daarbij best op ooghoogte van je kind zitten.

* 7 tot 12 maanden
Je kind begrijpt meer en meer wat je vertelt.  Het brabbelen komt nu echt op gang.  Herhaal veel dezelfde woorden, liedjes en verhalen.  Kleine kinderen vinden herkenning geweldig!

* 1 tot 2 jaar
Kies leuke prentenboeken om samen te bekijken of voor te lezen.  Dat is ideaal om de woordenschat uit te breiden.  Kinderen vinden het heel leuk als je hetzelfde boek meerdere keren voorleest.
Het is normaal dat de zinnen van je kind nog onvolledig zijn.  Herhaal de zin juist, zonder je kind daarom te verbeteren.

* 2 tot 5 jaar
Je kind leert nu enorm veel nieuwe woorden bij.  Zorg voor een rijk taalaanbod door je kind te betrekken bij je dagelijkse handelingen (vb. koken).  Vertel daarbij wat je doet!

* vanaf 5 jaar
Rijm- en raadspelletjes zijn nu superleuk!  Laat je kind letters en cijfers ontdekken op verpakkingen, reclameborden, …
Ook als je kind al zelf kan lezen, blijft voorlezen belangrijk!!!

(naar “De taalgroeimeter” – VVL)