WELKOM BIJ PAGIDA

Pagida is een logopedische groepspraktijk in Weerde – Zemst (tussen Mechelen en Vilvoorde), bestaande uit een team van zes logopedisten.


Wij staan garant voor kwaliteitsvolle therapieën op maat van onze cliënt.

 

Voor deze logopedische begeleiding is terugbetaling door de mutualiteit voorzien (afgezien van een enkele uitzondering). Uiteraard wordt u door ons begeleid bij het opstellen van het terugbetalingsdossier.

Wij bieden hulp

aan kinderen, jongeren & volwassenen

Gespecialiseerd team

van zes logopedisten

Individuele begeleidingen

op maat van de cliënt

LOGOPEDIE

Verschillende vakgebieden

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor een individuele begeleiding.

Door onze uitgebreide kennis staan wij u bij op volgende domeinen binnen de logopedie:

Leerstoornissen

Taalstoornissen

Articulatieproblemen

Stemstoornissen

Slikstoornissen

Neurogene stoornissen

Afwijkende mondgewoonten

Huiswerk- en/of studiebegeleiding

Leerstoornissen

Gaat het leren op school niet van een leien dakje? Ondervindt uw kind moeilijkheden bij het leren lezen, spellen of rekenen?

Taalstoornissen

Heeft uw (een- of meertalig) kind problemen met het begrijpen van taal? Is het voor hem/haar niet eenvoudig om zich talig uit te drukken?

Articulatieproblemen

Kost het uw kind de grootste moeite om bepaalde klanken correct uit te spreken? Ervaart u zelf problemen met uw spraakverstaanbaarheid?

Stemstoornissen

Heeft uw kind last van een hese of schorre stem?  Roept of schreeuwt uw kind te veel? Werd er door de NKO-arts een organisch probleem, zoals bijvoorbeeld stembandknobbels, vastgesteld?

Slikstoornissen

Heeft u moeilijkheden met eten of drinken? Verslikt u zich regelmatig? Heeft u moeite met het doorslikken van voeding? Of duurt de maaltijd langer dan vroeger? Heeft u pijn tijdens het slikken?

Neurogene stoornissen

Ervaart u, bij uzelf of iemand uit uw omgeving, problemen bij het spreken, begrijpen, lezen of schrijven na een hersenletsel? Bent u minder verstaanbaar, door veranderingen in stem of uitspraak, na een hersenletsel?

Afwijkende mondgewoonten

Vertoont uw kind foutieve mondgewoonten zoals onder andere mondademen of duimzuigen? Werd uw kind door de orthodontist doorverwezen omwille van een infantiel slikpatroon?

Huiswerk- en/of studiebegeleiding

Heeft uw kind behoefte aan een extra individuele begeleiding om te kunnen slagen op school? Kan uw kind hulp gebruiken bij het opmaken van een studieplanning of het aanleren van een correcte studiemethode?

Ons Team

els
Els Vantroyen
carmen
Carmen Swinnens
tessa
Tessa Bal
w
Demi Van den Broeck
jente
Jente Renders
pagida
Jolien Naenen

"Iedereen is een genie.
Maar als een vis wordt beoordeeld
op zijn vermogen om in bomen te klimmen,
zal hij zijn hele leven geloven dat hij dom is."

A. EINSTEIN

Nieuws

TAALWEETJE – 7 april 2022

WIST JE DAT er wereldwijd zo’n 23 miljoen mensen het Nederlands spreken als moedertaal?
Het Nederlands is daarmee één van de 40 meest gesproken talen ter wereld.  Een plekje in de top-40 is best indrukwekkend, als je weet dat er zo’n 7000 verschillende talen worden gesproken!
We weten allemaal dat deze Nederlandstalige moedertaalsprekers vooral in België en Nederland wonen.  Maar ook in landen als Suriname, Aruba en Curaçao is ‘ons’ Nederlands een officiële taal!

VOORLEESWEEK – 20 november 2021

Vandaag begint de voorleesweek!
“Eén kwartier, elk kind, elke dag.”

Doe maar mee…
…want voorlezen heeft massa’s voordelen!
…want voorlezen is leuk (voor de lezer én de luisteraar)!
Veel (voor)leesplezier!!!

WERELDTOSDAG – 15 oktober 2021

Het hebben van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is niet makkelijk.  Daarom zetten we iedereen die een TOS heeft op WereldTOSdag in het zonnetje.  Op deze dag wordt internationaal aandacht gevraagd voor TOS.  En dat is hard nodig, want veel mensen hebben nog nooit van TOS gehoord..